www.sexisten.se© 2011• Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

Fortsätter med seminarier under hösten 2014

 

 

Föreläsningar

 

* Lönsamhet & Jämställdhet

 

En rad internationella undersökningar visar

att könsblandade grupper är mer lönsamma.

Stämmer det?

Vi diskuterar för och emot.

 

* Ledarskap

 

Vad vet vi om framtidens ledarskap?

Kräver nya generationer nya ledare?

Människor i olika generationer är kanske inte

så olika som vi tror!

 

 

* Karriärcoaching för kvinnor

 

Hur ska du som kvinna lyckas i ett mansdominerat arbetsliv?

Går det att kombinera karriär och familj?

Lyssna på och diskutera med Lars Einar och planera din framtid!

 

För mer info eller bokning tryck här

 

Bland nöjda uppdragsgivare finns:

 
Yale University
Parks & Resorts
IHM Business School
Handelsbanken
Know It
Kaospiloterna (Danmark)
Catalyst (USA)
Ericsson
NCC
Klara K
Ernst & Young
ett flertal kommuner, universitet och statliga bolag.